Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 00:00

OSMANGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ


T.C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSMANGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Osmangazi Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Osmangazi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 0840338809 28837924474 UFUK ARSLAN IŞIKTEPE MAH. MOR SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 04-06/2010, 11-11/2010, 10-10/201, 07-09/2010 0003, 0015 0003, 0015 2023110166N4e0000001 11.742,91 TL 0,00 TL 11.742,91 TL
2 1120806121 12604908392 İBRAHİM AYDIN ŞÜKRÜÇAVUŞ MAH. SU DEPOSU CAD. Kapı No:53C Daire No:8 Tel: MUDANYA BURSA 12-12/2016, 10-12/2016, 01-12/2016, 01-01/2017, 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 01-03/2017 0015, 0003, 0010, 0033 1048, 1047, 0010, 1086, 1046 2023082866N4f0000001 36.563 TL 0,00 TL 36.563 TL
3 1120806121 12604908392 İBRAHİM AYDIN ŞÜKRÜÇAVUŞ MAH. SU DEPOSU CAD. Kapı No:53C Daire No:8 Tel: MUDANYA BURSA 01-12/2016 4307, 4304, 4315, 4310, 4303, 4306 4307, 4304, 4315, 4310, 4303, 4306 2023082866N4f0000002 57.860 TL 0,00 TL 57.860 TL
4 1500157752 38758008818 EMİNE BATMAZ ESENTEPE MAH. 1.GAYE (4.İSİMSİZ) SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: NİLÜFER BURSA 01-01/2010 0015 3080 2023102566N4f0000002 0,00 TL 159,36 TL 159,36 TL
5 1500157752 38758008818 EMİNE BATMAZ ESENTEPE MAH. 1.GAYE (4.İSİMSİZ) SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: NİLÜFER BURSA 06-06/2011, 01-12/2011 4215, 4210, 0003, 0010 4215, 4210, 0003, 0010 2023102566N4f0000002 11.059 TL 0,00 TL 11.059 TL
6 1950129011 46942039456 ALİ BÜYÜKTUNÇER ÇEKİRGE MAH. KIRKMERDİVEN SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA 10-12/2004 0033 3080 2023103166N4f0000001 0,00 TL 12.869,80 TL 12.869,80 TL
7 1950129011 46942039456 ALİ BÜYÜKTUNÇER ÇEKİRGE MAH. KIRKMERDİVEN SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA 10-12/2004 0033 1084 2023103166N4f0000001 343,19 TL 0,00 TL 343,19 TL
8 2850005352 58489387440 HASAN DEMİREL SÜTLÜCE MAH. BAKIŞ SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 01-12/2016, 10-12/2016, 12-12/2016, 01-01/2017, 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 07-07/2017, 08-08/2017, 09-09/2017, 10-10/2017, 11-11/2017, 01-03/2017, 04-06/2017, 07-09/2017 0033, 0003, 0015, 4318, 4310, 0010 1047, 0003, 1046, 1048, 4318, 4310 2023020966N4g0000001 27.060 TL 0,00 TL 27.060 TL
9 2850005352 58489387440 HASAN DEMİREL SÜTLÜCE MAH. BAKIŞ SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 01-01-2020, 02-02/2020, 03-03/2020, 04-04/2020, 05-05/2020, 06-06/2020, 07-07/2020, 08-08/2020, 09-09/2020, 10-10/2020, 01-03/2020, 04-06/2020, 07-09/2020, 12-12/2019, 01-12/2019, 10-12/2019 0015, 0033, 0010, 0003 1048, 1047 2023020966N4g0000004 1.351 TL 0,00 TL 1.351 TL
10 2850005352 58489387440 HASAN DEMİREL SÜTLÜCE MAH. BAKIŞ SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 01-01/2020, 02-02/2020, 03-03/2020, 04-04/2020, 05-05/2020, 06-06/2020, 07-07/2020, 08-08/2020, 09-09/2020, 04-04/2016 3074, 0015 3074 2023020966N4g0000004 0,00 TL 18.297 TL 18.297 TL
11 5740304178 31645239654 MEHMET ALİ KOKTAY ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 03-03/2005, 09-09/2005, 08-08/2006, 09-09/2006 0015 0015, 1084, 2023111066N4j0000004 15.557 TL 0,00 TL 15.557 TL
12 5740304178 31645239654 MEHMET ALİ KOKTAY ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 03-03/2005, 09-09/2005, 01-03/2005, 07-09/2005, 01-03/2006, 10-12/2006, 09-09/2006, 08-08/2006 0003, 0015 30803, 3073 2023111066N4j0000004 0,00 TL 10.987 TL 10.987 TL
13 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 201810201810 0015 1048 2022011366N4l0000004 72.346 TL 0,00 TL 72.346 TL
14 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 10-10/2017, 12-12/2017, 01-12/2017, 10-12/2017, 01-01/2018, 02-02/2018/, 03-03/2018, 04-04/2018, 05-05/2018, 06-06/2018, 07-07/2018, 08-08/2018, 09-09/2018, 10-10/2018, 11-11/2018, 01-03/2018, 04-06/2018, 07-09/2018, 10-12/2018, 01-12/2018 0015, 0003, 0033, 0010, 4415, 4410, 9047, 9059 3080, 0003, 1048, 1046, 0015, 1047, 1046, 0010, 9047, 4410 1084, 9059, 4415 2022011366N4l0000004 0,00 TL 7.044 TL 7.044 TL
15 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 01-12/2016, 02-02/2018, 10-12/2018, 01-12/2018 0010, 0003, 0033, 0015 0010, 1084, 1047, 0003, 1048, 1046 2022011366N4l0000005 197.942 TL 0,00 TL 197.942 TL
16 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 01-12/2016 3074, 0010 3074, 3080 2022011366N4l0000005 0,00 TL 269.840 TL 269.840 TL
17 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 07-07/2017, 08-08/2017, 09-09/2017, 10-10/2017, 11-11/2017 0015 3080 2022011366N4l0000006 0,00 TL 1.075.789 TL 1.075.789 TL
18 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 01-01/2017, 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 07-07/2017, 08-08/2017, 09-096/2017, 10-10/2017, 11-11/2017, 12-12/2017 0015 0015, 1084 2022011366N4l0000006 635.737 TL 0,00 TL 635.737 TL
19 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 01-01/2018, 02-02/2018, 03-03/2018, 04-04/2018, 05-05/2018, 06-06/2018, 07-07/2018, 08-08/2018, 09-09/2018 0015 0015 2023082366N4l0000002 138.374 TL 0,00 TL 138.374 TL
20 7660661898 25990461310 ALEV SEVİNÇ YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA 01-01/2018, 02-02/2018, 03-03/2018, 04-04/2018, 05-05/2018, 06-06/2018, 08-08/2018, 09-09/2018, 01-12/2021 0015, 3074, 0010, 3080, 3074 2023082366N4l0000002 0,00 TL 277.308,21 TL 277.308,21 TL
21 8020263329 24013923330 ÇAĞATAY ŞEN IŞIKTEPE MAH. MOR SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 10-10/2010, 11-11/2010, 04-06/2010, 07-09/2010 0015, 0003 0015, 0003 2023110166N4m0000001 11.742,91 TL 0,00 TL 11.742,91 TL
22 8690035881 11113700992 ÜZER TURANLİ KAYAPA MAH. BURSA(530) CAD. Kapı No:14 Daire No: Tel: NİLÜFER BURSA 201712201712 0015, 0033, 0010, 0003 1048, 1086, 0010, 1046, 1047, 0003 2023091366N4m0000004 23.084,32 TL 0,00 TL 23.084,32 TL
23 9710018532 14999826862 İRFAN YILMAZ İHSANİYE MAH. ÇİĞDEM(110) SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 11-11/2014, 12-12/2018 3074 3074 2023091366N4n0000002 0,00 TL 12.600,00 TL 12.600,00 TL
Bu sayfa "https://www.olay.com.tr" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1217107
Tarih: 29-11-23 19:09:42
Paylaş: Yazdır:
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X