Güvenlik ve afet yönetiminde 2019 hedefleri

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 Yıllık Programı’nda, milli güvenliği tehdit eden terör ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesine, düzensiz göçün önlenmesine ve uyuşturucuyla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik hedeflere yer verildi.

Güvenlik ve afet yönetiminde 2019 hedefleri

“2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında  Karar” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında hayata geçirilen ve  planlanan politika ve tedbirlere yer verildi.

Resmi Gazete’de 2 Temmuz 2018’de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada  Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile  güvenlik hizmetleri alanında önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapıldığı  hatırlatıldı.

Buna göre, söz konusu kararnameyle Milli Mayın Faaliyet Merkezi  kaldırıldı. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılırken ve Milli  İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Başkanlığa  dönüştürüldü.
 
Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar  arasında yer alırken, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Milli Savunma  Bakanı’na bağlandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) eylül ayı itibarıyla tüm il  merkezlerinde ve 517 ilçede kuruldu. Sistemin 404 ilçede kurulumu devam ediyor.

Güvenlik alanındaki projelerin amacının, kamu düzeni ve güvenliğinin,  bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, toplumun güven ve huzurunun tam  anlamıyla sağlanması olduğu belirtildi.

Milli güvenliği tehdit eden tüm terör ve suç örgütleriyle mücadelenin  kararlılıkla sürdürülmesinin, güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet, koordinasyon  ve insan kaynakları yönünden güçlendirilmesinin, suçla mücadelede bilişim  teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılmasının esas olduğu kaydedildi.

POLİTİKA VE TEDBİRLER

Yıllık programa göre, güvenlik hizmetleri alanındaki personel nitelik  ve nicelik bakımından iyileştirilecek, profesyonelleşme artırılacak, personelin  fiziki ve teknolojik donamını geliştirilecek.

Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve  önlenmesi için bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projeler  hayata geçirilecek.

Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verilerek risk  yönetimine geçilecek, organize suçlarla ilgili olarak suçla mücadelede risk  yönetim ve analiz mekanizması oluşturulacak.

Entegre sınır güvenliği sistemi oluşturularak düzensiz göç önlenecek,  kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadelede etkinlik artırılacak.

Güvenlik birimlerinin uyuşturucuyla mücadele kapasitesi yükseltilecek.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

STK’lerinn kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek,  sürdürülebilirliklerini ve hesap verebilirliklerini sağlamak amacıyla kapsayıcı  yasal ve kurumsal düzenleme yapılacak.

AFET YÖNETİMİ

Yaşanan afetler ve etkileri sonucunda can ve mal kaybının en az  seviyede tutulabilmesi için risk azaltma faaliyetlerine öncelik veren bütüncül  bir afet yönetiminin uygulamaya geçirilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına  bağlandığı, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon  Kurulu ve Deprem Danışma Kurulunun yürürlükten kaldırılarak Afet ve Acil Durum  Danışma Kurulunun oluşturulduğu hatırlatıldı.

Gelecek yıl itibarıyla yeniden yapılacak resmi ve özel tüm binaların  ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı olarak  yapılmasına ilişkin koşulları belirleyen yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin  geçtiğimiz mart yayımlandığı ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasının yenilendiği  anımsatıldı.

POLİTİKALAR

Belirlenen hedef doğrultusunda afet risklerinin belirlenmesi,  değerlendirilmesi ve denetimi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale  çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumlulukları  yeniden düzenlenecek.

Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve  kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını sağlayacak,  Afet Bilgi Yönetim Sistemi kurulacak, etkin ve kesintisiz haberleşme temin  edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da güçlendirilecek.

Afetlerle ilgili mevzuat yeniden düzenlenecek. Ulusal Afet Yönetimi  Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP)  hazırlanacak.

Ulusal Afet ve Acil Durum Bilgi Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları  tamamlanacak. Kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulacak.

AFET RİSKLERİ İÇİN MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin  belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar  planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacak.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları  güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden  hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanları ile enerji, ulaştırma, su ve  haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa  edilmesi sağlanacak, inşaatların denetimi bağımsız, yetkili ve ehil kişi ve  kurumlar aracılığıyla güçlendirilecek.

HABERİ PAYLAŞ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X