Resmi Gazete’de yayımlandı! 45 gün içinde…

Kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin esaslar belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! 45 gün içinde…

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bakanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikaların uygulanması için bakanlık ve bağlı, ilişkili idarelerinin stratejik planlarıyla bütçelerinin kalkınma planlarına, programlara uygun hazırlanmasından sorumlu olacak. Ayrıca bakanlar, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasıyla hukuki ve mali konularda Cumhurbaşkanına karşı sorumlu tutulacak.

İdarelerin stratejik planının ve performans programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda üst yöneticiler, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasından, raporlardaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak.

Stratejik planın hazırlanma süreci, stratejik plan genelgesinin yayımlanmasıyla başlayacak. Genelgenin yayımlanmasını takip eden iki ay içinde stratejik planlama ekibi bir hazırlık programı oluşturacak. Stratejik plan beş yıllık olacak.

Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı ve faaliyet alanlarıyla uyumlu olacak.

Mahalli idareler dışındaki kamu idareleri planlarını, başkanlığa elektronik nüshasıyla birlikte gönderecek. İncelenen plana gerek görülürse hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 45 gün içinde idareye gönderilecek.

Stratejik plan kapsadığı dönemin ilk yılının ocak ayının ilk haftası kamu idaresinin internet sitesinde yayımlanacak.

Performans programı

Performans programı, ilgili idarenin strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanacak.

Kamu idarelerinin performans programı hazırlama süreci, mayıs ayı sonuna kadara üst yönetici tarafından hedef, gösterge ve faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine yazılı duyuru yapıldıktan sonra başlayacak.

Stratejik planı bulunmayan idareler, idare bütçe tekliflerinde yer alan program sınıflandırması ve performans bilgisini içerecek şekilde programı hazırlayacak.

Genel bütçe kapsamında kamu idareleri ve özel bütçeli idareler, performans programı tekliflerini bütçe teklifleriyle başkanlığa gönderecek.

Faaliyet raporu

Faaliyet raporu ilgili kamu idaresinin stratejik plan ve performans programının gerçekleşme sonuçlarını içerecek şekilde yıllık hazırlanacak.

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunda milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizli bilgilerle devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere yer verilmeyecek.

HABERİ PAYLAŞ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X