Tarım İl Müdürlüğü’nden açıklama

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Sosyalmedya üzerinden tarım politikalarını eleştiren süt üreticisi Sencer Solakoğlu’na 5 yıl boyunca tüm tarımsal desteklemelerden men cezası verildi’ haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tarım İl Müdürlüğü’nden açıklama
HABERİ PAYLAŞ

Açıklama şöyle:

“Feyz Hayvancılık Tarım Gıda San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Sencer SOLAKOĞLU’nun yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla Bakanlığımız ve Bursa İl ve İlçe Müdürlüğümüz hakkında, kamuoyunu yanıltıcı ifadelerde bulunduğu gözlenmiş ve iddiaları üzerine, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur.
“Bitkisel Üretim Destekleme Ödemeleri”;
Her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yayımlanan Uygulama Tebliği hükümlerine göre, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) güncellemesini yapan ve tebliğde belirtilen zamanda başvurusunu yaparak, mevzuattaki şartları yerine getiren “ÜRETİCİLERE” yapılmaktadır.
5488 Sayılı Tarım Kanunun Geçici 2. Maddesinde;
“Entegre İdare ve Kontrol Sistemi oluşturuluncaya kadar üreticilere yapılacak bitkisel üretimle ilgili destekleme ödemelerinde Çiftçi Kayıt Sistemi esas alınır.” denilmektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi iş ve işlemleri 27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği” hükümlerine istinaden yürütülmektedir.
İlgili yönetmeliğin 10/1/a Maddesinde “Tespit Komisyonlarının Görevleri” düzenlenmiş olup, Bakanlığımızın 05.04.2019 tarih ve E.1128141 sayılı yazısında belirtildiği üzere “2019 yılı yem bitkileri ekilişlerine ait başvuru dosyalarının alınması ve hasat kontrollerinin yapılması (2019 yılı tebliği yayımlanıncaya kadar 2018 yılı tebliğ ekleri kullanılabilir)” hükmüne göre gerçekleştirilmektedir.
Bursa İl ve Karacabey İlçe Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha denetimlerinde yaptıkları kontrollerde 20.06.2019 tarihinde söz konusu firmaya ait parsellerde rutin tespit çalışmalarını yapmıştır.
Yapılan saha denetimlerinde;
“Çiftçi Kayıt Sisteminde” kayıtlı ürün bilgileri ile arazide karşılaşılan birinci ve ikinci üretim ürün bilgileri arasında 1.534,7 da farklılık olduğu tespit edilmiştir. 12.06.2019 tarihli “Yem Bitkileri Desteklemesi Müracaat Formunda” belirtilen ürün deseninin, mevcut ürün deseni ile uyumsuz olduğu, uyumlu olanların da hasadının yapıldığı ve yeni ürün ekilişlerinin de gerçekleşmiş olduğu görülmüştür.
ÇKS Yönetmeliğinin 6/5. Maddesinde;
“Çiftçiler ÇKS’ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları arazilerin ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin tamamının beyan edilmesinden ve başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya internet üzerinden yapılan başvurularda beyan edilen bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.” denilmektedir.
ÇKS Yönetmeliğin 8/1/ç maddesinde;
İl ve İlçe “Tahkim Komisyonlarının Görevleri” düzenlenmiş olup, “Tarım Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanmasında gerekli işlemlerin yapılması için ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılması hususunda karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.” denilmektedir.
Yine 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin 6/1/a maddesinde;

“Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin ve toprak analizi laboratuvarlarının bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.” denilmektedir.
Tüm bunlara istinaden, yapılan tespite ait evraklar; Karacabey İlçe Tahkim Komisyonunca gereği yapılmak üzere, Karacabey Kaymakamlığına 19.07.2019 tarih ve E.2198131 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.
İlçe Tahkim Komisyonu; Karacabey Kaymakamı Başkanlığında oluşuyor. İlçe Tarım Müdürü, İlçe Tapu Müdürü, İlçe Malmüdürü ve Ziraat Odası Başkanı’ndan oluşan Tahkim Komisyonu, 09.08.2019 tarih ve 4 Nolu ile 27.08.2019 tarih ve 5 Nolu İlçe “Tahkim Komisyonu Kararları” ile 3850534019 vergi numaralı söz konusu işletmenin 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaması yönünde oy birliği ile karar vermiş ve karar ilgili işletmeye bildirilmiştir.
Yapılan denetimler, “Yem Bitkileri Desteklemeleri” için tüm üreticilere yönelik olarak mevzuat gereği her yıl uygulanan mutat bir faaliyettir. Kamuoyuna maksatlı ve yanıltıcı açıklamalarda bulunan söz konusu işletme sahibine yönelik özel bir uygulama değildir.
Türkiye genelinde 2016’da 420, 2017’de 917, 2018’de 1328 işletme/üretici, Bursa genelinde ise 2016’da 40, 2017’de 25, 2018’de 114 işletme/üreticiye, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yapılan mutat denetimler sonucunda tüm desteklemelerden 5 yıl süre ile men kararı verilmiş, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Diğer taraftan Feyz Hayvancılık Tarım Gıda San. ve Tic A.Ş.’ye İl Müdürlüğümüzce verilen 13.03.2019 tarih ve TR-16-0003 Belge Nolu Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası; Balıkesir İl Müdürlüğünce, bu ilde faaliyet gösteren bir firmanın talebi ürerine, AB amaçlı ürünler için çiğ süt temin edeceği hayvancılık işletmeleri arasında bulunan Feyz A.Ş. Çiftliğinden söz konusu işletmeye gelen çiğ sütten numune alınmak suretiyle 3 ay süresince uygulanan denetim programı kapsamında “Koloni Sayısı ve Somatik hücre Sayısı” yönünden AB kriterlerine uygun olmadığı tespitini 05.07.2019 tarihli yazı ile İl Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine, AB’ye Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi (2012/18) gereğince askıya alınmıştır.
İl Müdürlüğümüzce İşletmenin AB Uygunluk denetimleri devam etmekte olup, süreç sonunda süt numunelerinin analiz verileri dikkate alınarak AB’ye uygunluk sertifikasının iptali veya askıya alma işleminin sona erdirilmesine karar verilecektir.
Yukarıda yaptığımız izahatlardan anlaşılacağı üzere; tüm iş ve işlemler Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde tüm üreticilerimize eşit olarak uygulanmaktadır.
Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla, Bursa’da faaliyet gösteren tüm birimlerimizle hizmet sunmaya devam etmekteyiz.
Halkımızın bilgisine saygı ile sunulur.”

HABERİ PAYLAŞ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X