Valilik duyurdu; Uludağ için kritik kararlar…

Burva Valiliği, Uludağ Milli Parklar Koordinasyon Toplantı Kararları’nı duyurdu… Kış sezonu boyunca olası sıkıntıları tespit ekmek ve önlem almak için Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu kurulması kararlaştırılırdı…

Valilik duyurdu; Uludağ için kritik kararlar…

Burva Valiliği, Uludağ Milli Parklar Koordinasyon Toplantı Kararları’nı duyurdu…

Kış sezonu boyunca olası sıkıntıları tespit ekmek ve önlem anlak için Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu kurulması kararlaştırılırdı…

İşte alınan kararlar

Uludağ Milli Parklar Koordinasyon Toplantı Kararları

23.11.2020
    

        Karar Tarihi      :11/11/2020

        Karar Sayısı      :2020 /76

      1. MADDE;

1.1.    11/11/2020 tarihinde Bursa Valisi Sn: Yakup CANBOLAT Başkanlığında Uludağ Milli Park alanında faaliyet gösteren tüm kamu ve kuruluşları ve özel işletmelerin almaları gereken tedbirler, yapmaları gereken işler ve uymaları gereken kurallar konusunda kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletme ve birimlerinin temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantı sonrasında alınan kararlar çerçevesinde çıkarılan bir Valilik Genel Emridir.

      2. AMAÇ;

2.1.    Yaz-kış sezonlarında tatil ve dinlenme amacı ile Uludağ Milli Parkı’na gelen vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde bulunabilmeleri maksadıyla gereken düzenleyici işlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

2.2.   Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletme sahipleri alınan kararlara harfiyen uyacak, uymayanlar hakkında gerekli idari ve yasal yaptırımların uygulanması sağlanacaktır.

      3.KAPSAM;

3.1.   Bu karar, Uludağ Milli Parkı alanında yetki ve sorumlulukları bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektör iş yerleri ve işletmelerini, ilgili federasyon temsilcilik ve dernekleri kapsar.

      4. HUKUKİ DAYANAK;
  1.  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,
  2.  2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun,
  3.  2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
  4.  2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
  5.  2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,
  6.  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
  7.  2872 sayılı Çevre Kanunu,
  8.  2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,
  9.  2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
  10.  3194 sayılı İmar Kanunu,
  11.  3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
  12.  4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,
  13.  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu,
  14.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
  15.   5237 sayılı rk Ceza Kanunu,
  16.   5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

     4.17.   5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

4.18.   5996 sayılı Veteriner HizmetleriBitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

4.19.   6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçakları İle Diğer Aletler Hakkında Kanun,

4.20.   6831 sayılı Orman Kanunu,

4.21.   1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

4.22.  2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,

4.23.   İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

4.24.   Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği,

4.25.   Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği,

4.26.   Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

4.27.   Milli Parklar Yönetmeliği’dir.

5. GENEL ESASLAR, KAMU KURUM VE KURULUŞLAR İLE İŞLETMECİLERİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.1.    Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVİD-19 Pandemisine yönelik olarak; COVİD-     Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca Ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlanmakta ve güncellenmektedir.

5.2.    Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 inci ve 72 inci maddeleri uyarınca tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletme sahipleri alınan kararlara harfiyen uyacak, uymayanlar hakkında gerekli idari ve yasal yaptırımların uygulanması sağlanacaktır.

 5.3.    Kış sezonu boyunca Uludağ Milli Parkı’ndaki mekanik tesisler, kar motoru, kar kızağı ve kayak pistlerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik değişimlerde ve ani gelişebilecek kriz durumlarında, güvenlik yeterliliklerini ve olası zafiyetlerini tespit etmek ve önleyici tedbirler almak maksadıyla Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu” kurulacaktır.

Bu komisyonda;

 1. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü (Uludağ Milli Park Müdürlüğü üyesi başkanlığında),
 2. Jandarma Karakol Komutanlığı,
 3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
 4.  Uludağ Kayak Merkezi Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş(1. Gelişim Bölgesi için 1 üye 2. Gelişim Bölgesi için 1 üye toplam 2 üye) ,
 5.  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
 6.  Kayak Federasyonu Temsilcisi
 7.  İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi olmak üzere 8 (sekiz) üyeden oluşacaktır. Pist güvenliği, mekanik tesisler, kar motoru ve kızak etkinliği ile ilgili komisyonun alacağı kararlara tüm işletmeler, görevli ve yararlanıcı kişiler uyacaktır. Komisyonda yer alan görevliler yedekleri ile beraber 30/11/2020 tarihine kadar Uludağ Milli Park Müdürlüğüne bildirilecektir.
 8. Komisyonun gündeme aldığı ve karara bağladığı iş ve işlemlerin sekretaryası Uludağ Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Komisyon üyelerinden birinin isteğiyle 1 (bir) saat içerisinde Sarıalan Milli Park Müdürlüğü binasında toplanılacaktır. Toplantı en az 3 (üç) üyenin katılımı ile gerçekleşecek (Ancak belirtilen sürede toplantıya 3 üye çoğunluğu sağlanamaması durumunda Milli Park Müdürlüğü komisyon görevlisi ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı komisyon görevlisinin almış olduğu karar geçerli olacaktır.) olup toplantı kararları oy çokluğu ile alınarak alınan karar tutanağa bağlanıp, tutanağa bağlanıp gecikmeksizin alınacak tüm kararlar ilgili Vali Yardımcısı bilgi ve koordinasyonu ile komisyon başkanınca ilgililere tebliğ edilecektir. Toplantı yeter sayısı bulunamadığı takdirde mevcut üyelerle karar alınacaktır.

        5.1. ULUDAĞ GÜVENLİK YÖNETİM KOMİSYONUNUN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.1.1.   Yönetim Komisyonu tarafından, pistlerin (kayak, kızak, kar motoru) kullanıma açılış ve kapanış saatleri belirlenecek; pistlerin şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hangi hava şartlarında kapatılacağı konusunda karar alınacak ve mekanik tesis işletmecilerine bildirilecektir. Mekanik tesislerde görevlendirilen personel bilgileri 30/11/2020 tarihine kadar Uludağ Milli Park Müdürlüğü’ne ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’na teslim edilecektir. Mekanik tesis görevli personel listesini zamanında bildirmeyen mekanik tesisler açılmayacaktır. (Kış Sezonu)

5.1.2.     Tüm teleski, telesiyej direklerine ve pistteki ağaç gövdelerine yastıklama yapılması, pistlerin arka ve yan bölümlerinin file ile kapatılması, tehlikeli bölgelere emniyet filesi çekilmesi, pistlerin yönlendirici flama ile işaretlenmesi, uyarıcı levhalar dikilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması komisyon tarafından denetlenecek 15/11/2020 tarihinde denetlenecek olup faaliyete başlanıp başlanılmayacağına komisyonca karar verilecektir. Sezon boyunca yapılacak denetimlerde görülecek eksik veya kusurlu uygulamalarda eksiklik giderilene kadar tesisin faaliyetleri durdurulacaktır. (Kış Sezonu)

5.1.3.  Pistlerde yapılması talep edilen etkinlikler (yarışma, gece kayağı vb.)  Pandemi sürecinde Pandemi şartları göz önüne alınacak 48 saat önceden komisyona bildirilecek, komisyon tarafından değerlendirilip karara bağlandıktan sonra faaliyet gerçekleştirilecek, faaliyetle ilgili Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına 48 saat önceden bilgi verilecektir. (Kış Sezonu)

5.1.4.     Kar kızağı ve kar motoru etkinlik alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı komisyon tarafından kontrol edilecek emniyet tedbirlerinin alındığı tutanak ile belirlenmesinden sonra ilgili işletmelerin faaliyetlerine başlanmasına müsaade edilecektir. (Kış Sezonu)

5.1.5.    Mekanik tesislerin gerekli teknik bakım ve servislerinin yapıldığına dair evrakları, (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İle Makine Mühendisleri Odasından alınacak “çalışmasının uygun olduğuna” dair evrakları) Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonuna iletilecektir. Evrakları teslim etmeyen, bakımlarını yaptırmayan ve izinlerini almayan işletmelerin çalışmasına müsaade edilmeyecektir. (Geçmiş yıllarda yaşanan gecikmenin yaşanmaması için tedbir alınacaktır. ) (Kış Sezonu)

5.1.6.    Uludağ Kayak Merkezi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde olmayan mekanik tesis ve bu tesisten çıkılarak kayak yapılan pistlerin emniyet tedbirleri ilgili izin lehtarı – işletmeci tarafından alınacaktır. Mekanik tesis ve pistlerin kontrolleri de bu karar – emirde belirtilen kriterler çerçevesinde Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonu tarafından kontrol edilecektir.   (Kış Sezonu)

5.1.7.      Pistler, mekanik tesisler, kar kızağı ve kar motoru ile ilgili alınacak kararlarda eksiklikleri tespit edilen işletmelere, eksikliklerinin giderilmesi maksadıyla komisyon tarafından ihtiyaca göre 3-7-15 gün süre verilecek, eksikliklerin giderilmesi sağlanacak; eksiklikler giderilene kadar bu tesis, pist ve işletmelerde güvenlik nedeniyle faaliyete izin verilmeyecektir. (Kış Sezonu)

5.1.8.     Hava karardıktan sonra kar motoru aktivitesi çalışma saatleri Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonunca belirlenecektir. Ancak bu saat 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve 2017 yılı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Uygulama Talimatı’nda belirtilen genel güvenlik tedbirleri de dikkate alınarak saat 21:00 geçmeyecektir. (Kış Sezonu)

5.1.9.     Kar motoru güzergâhları DKMP 2. Bölge Müdürlüğünce (Uludağ Milli Park Müdürlüğü) net olarak belirlenecektir. Bu güzergâhlarda işletmeci alınması gereken emniyet tedbirleri (yönlendirici flama, file, yön levhası, zemin ezilmesi…vb.) tamamlanmadan kar motoru kiralama faaliyetine başlanmayacaktır. Emniyet tedbirleri zaman zaman 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliğinde belirtilen komisyon tarafından ve Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Sezon içerisinde yapılacak denetimlerde eksik ve kusurlu uygulama tespitinde, eksiklikler giderilene kadar faaliyete izin verilmeyecektir. (Kış Sezonu)

        5.2. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE     İŞLEMLER;

5.2.1.    Acil durumlar hariç olmak üzere, hafta sonları cuma saat 18:00 den pazar saat 24:00e kadar yakıt taşıyan tankerlerin ve tır-çekicilerin Uludağ Milli Parkı gişelerinden geçişine müsaade edilmeyecektir.(Kış Sezonu)

5.2.2.     Uludağ Milli Parkı’nda 12 ay boyunca festival, şenlik, vb. icra edecek kişi, spor kulübü ve derneklerin gerekli müracaatları Valilik Makamınca (ilgili Vali Yardımcısı) alınacak, Uludağ Milli Park Müdürlüğüne iletilecek, Uludağ Milli Park Müdürlüğünce Valilik talimatı ve Uzun Devreli Gelişme Planındaki alan kullanımına yönelik plan kararlarına uygun olan aktiviteler muhataplarına ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına (48) saat önceden ulaştırılacaktır.(Yaz-Kış Sezonu)

5.2.3.      Uludağ Milli Parkı’nda 12 ay boyunca yürüyüş, dağcılık ve kamp faaliyeti icra edecek şahısların, grupların, spor kulübü ve derneklerin gerekli müracaatları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınacak ve izin almak üzere Valilik Makamına yönlendirilecek; alan kılavuzu tertip edilmesi sağlanacak ve faaliyetler ile ilgili 12 (Oniki) kişiden fazla grupların alan kılavuzu alması zorunludur]  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının uygun görüşü ve koordinesi ile Uludağ Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına (48) saat önceden bilgi verilecektir. İzin alınmadan yapılan faaliyetlerin tespitinde idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.2.4.     Milli Park Müdürlüğünce kızak ve kar motoru aktivitesi yapan firmaların denetimleri yapılacaktır. Kar motoru ve kızak kiralayan ziyaretçiler tarafından kullanılması gereken teçhizat ihale şartnamesinde belirtilecektir. (Kış Sezonu)

5.2.5.   Kar motoru ve kızak kiralanan alanlarda güncel geçerli fiyat tarifesi levha üzerinde yazılı bulunacak ve bunun dışında hiçbir ziyaretçiden farklı ücret alınmasına müsaade edilmeyecektir. (Kış Sezonu) 

5.2.6.     Kar motoru aktivitesinde motor sayısı net olarak belirlenecek, belirlenen kar motorlarına özel plakalar verilecektir. Kar motoru aktivitesi haricinde Milli Park alanında bulunan işletmelerin (otel, kayak odası, kafe… vb.) lojistik ihtiyaçları maksadıyla kullanacakları kar motorları için plaka tahsisi ve sayı sınırlandırması Milli Park Müdürlüğünce tesis veya işletme adına 2 adet ile sınırlandırılacaktır. Belirlenen sayı ve plaka dışında Milli Park alanında Otel ve İşletmelerin kar motoru bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

Milli Park gişelerden römork-pikap vb. üzerinde kar motoru girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. (Kış Sezonu)

5.2.7.      Belirlenen kar motorları dışında Milli Park alanında kar motoru tespit edildiği takdirde Orman Kanunu, Milli Park Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerekli yasal işlemler yapılacak, işlem yapılan kar motorunun Uludağ Milli Parkına girişi sürekli olarak yasaklanacaktır. İşletmeci ve tesisler,  kar motoru şase no ve plakaları ile güzergâh krokisini sezon başlamadan önce Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilecektir. (Kış Sezonu)

5.2.8.     Kış döneminde Uludağ Milli Park Müdürlüğü tarafından teslim alınmış ancak tahsisi yapılmamış bu tesislerin çatılarından düşebilecek kar kütlelerinin vatandaşlara zarar vermemesi için tedbirleri DKMP 2. Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Diğer tüm izin lehtarı ve işletmeciler ile tesisler çevre tanzim alanlarındaki tüm güvenlik tedbirlerini alacaktır. (Kış Sezonu)

5.2.9.     Jandarma ve DKMP 2. Bölge Müdürlüğü koordinesinde havai fişek atılmasında sakınca bulunmayan yerler tespit edilecek; festival, eğlence, kutlama vb. etkinliklerde havai fişek atmak isteyen firma ve şirketler izin almak maksadıyla Valilik Makamına yönlendirilecektir. İzin alınmadan havai fişek (piroteknik madde)  atılmasına müsaade edilmeyecek tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.2.10.   Uludağ Milli Park Alanının tanıtımı ve uyulması gereken kurallar hususunda hazırlanan broşürlerin, gişelerde görevli personel vasıtası ile dağıtımı yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.2.11.   Uludağ Milli Parkı kayak alanları ile günübirlik kullanım alanlarında İdarenin belirlediği alanlar dışında ve Tur Otobüslerinin arkasında kesinlikle mangal yapılmasına müsaade edilmeyecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.2.12.   Orman yangınları ile mücadele kapsamında; Uludağ Milli Parkı Kadıyayla-Sarıalan-Kirazlıyayla Yolu, Volfram Madeni Yolu, TRT Verici İstasyonu, Paşaçayırı-Tutyeli-Kuşaklıkaya mevkilerine giden stabilize yol ve Alaçam istikametinden Uludağ Göller Bölgesine çıkan stabilize yolun her türlü araç girişine (jeep, traktör, utv, atv ve motosiklet vb.) kapatılacak, uyarı ve ikaz levhaları konulacaktır. Ayrıca Uludağ Milli Parkında tüm alanda asfalt ve parke yolu hariç, her türlü motorlu aracın dolaşmasına izin verilmeyecektir. Bu hususların tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır.(Yaz – Kış Sezonu)

5.2.13.   Uludağ Milli Parkında idarece belirlenen kamp alanı (Sarıalan-Çobankaya) dışında kamp/çadır yapılmasına müsaade edilmeyecek, tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır.  (Yaz – Kış Sezonu)

5.2.14.   Bakacak Seyir Terası Uludağ’a gelen yerli ve yabancı turistlerin çoğunlukta ziyaret ettiği bölge olduğundan, Bakacak Seyir Terasının uçurum ve kayalık olması nedeniyle tehlike arz ettiğinden Milli Park Müdürlüğünce uyarı ikaz levhaları konulacaktır.

5.2.15.   Çobankaya Kar Motoru Güzergahı olarak; 2. Oteller Bölgesinden Çobankaya Camiye kadar asfalt yol kullanılmayacak, camiden itibaren asfalt yol kullanılacak olup, bu kısım karayolu olmaması nedeni ile karla mücadele yapılamadığından sadece kar motorlarınca kullanılacak, güvenlik nedeni ile araç girmesine müsaade edilmeyecek, sezon başlaması ile birlikte yolun kapatılması için fiziki önlemler (beton bariyer vb.) alınacaktır. (Kış sezonu)

5.2.16.   Uludağ Ayı Çeşmesinden su alan vatandaşların çoğu zaman su doldurma sırası sebebiyle tartışma, kavga ve daha üzücü olaylara engel olunması amacı ile her araç için 3 (üç) damacanadan fazla su doldurulmasına müsaade edilmeyecek gerekli uyarı tabelaları konularak tedbir alınacaktır. Belirtilen hususlara uymayanların tespiti halinde idari yaptırım uygulanacaktır.

5.2.17. Milli Park girişlerde ve alanlarda aşırı ziyaretçi yoğunluğu olduğunda bu durum Büyükşehir Belediyesine ait ana arterlerdeki billboardlarda da ilan edilerek duyurulması sağlanacaktır.

5.2.18.   İcra edilecek dağcılık faaliyetleri için kaza ve olayların en aza indirilmesi, meydana gelen olaylarda müdahale süresinin azaltılarak can kayıplarının önlenmesi maksadıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Ekim 2020 tarih ve 5248892 sayılı “Dağcılık Faaliyetlerinde Alınması Gereken Tedbirler” konulu genelgesi gereği ve Valilik Makamı 5557394 sayılı kararı gereği;

5.2.18.1.     Dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri icra eden şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından; Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge/İl Müdürlüklerindeki uzman kişilerce hazırlanan dağ ve yayla yol rotaları temin edilerek faaliyetler esnasında bu rotalara titizlikle riayet edilecektir. Yaşanan kaybolma, mahsur kalma ve kazaların çoğu yanlış rotalardan yapılan yürüyüş ve tırmanışlardan kaynaklandığından, özellikle sisli havalarda kaybolmalar ve yüksek irtifalı dağlara yanlış ve riskli rotalardan çıkılmasının önüne geçilecek,

5.2.18.2.    Faaliyetler esnasında katılımcılar tarafından; can güvenliği her zaman ön planda tutulacak, olası acil durumlara ekip içinde ilk müdahale edebilecek kişi ve acil yardım malzemesi muhakkak bulundurulacak, acil durumlarda ilgili kurumlarla muhabereyi sağlayacak telsiz ya da uydu telefonu, uydu bağlantılı personel yer belirleme cihazı temin edilecek, yeterli eğitimi almayan kişiler ile özellikle küçük yaştaki çocukların yürüyüş, dağ tırmanışları ve dağ aşma katılımı engellenecek ve verilecek izin yazılarında uyulması gereken kurallar belirtilecek,

                 5.2.18.3.      Katılımcılara; yürüyüş ve tırmanış esnasında kullanılacak yaşam malzemesi, kıyafet, teknik malzeme ve ekipmanların eksiksiz, standartlara uygun, çalışır durumda, sağlam, mevsime ve                   kullanım koşullarına uygun olması hususları bildirilecek,

5.2.18.4.    Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri için faaliyetle ilgili gerekli izinler alındıktan sonra ilgili kolluğa (Jandarma veya Polis) bildirim yapmadan kesinlikle faaliyet gerçekleştirilmeyecek,

5.2.18.5.      Faaliyetlere katılanlar meteorolojik uyarıları takip edecek, bu konudaki tüm uyarılar dikkate alınacak ve gerektiğinde faaliyetlerini derhal sonlandıracak, olumsuz hava koşullarına göre gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlarca faaliyetin yapılması durdurulacak,

5.2.18.6.    Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşlerine ilişkin faaliyetler, alanına göre ilgili kurumlar tarafından denetlenecek,

5.2.18.7.    Yapılacak faaliyetler esnasında can ve mal güvenliğinin korunması her zaman ön planda tutulacak,  faaliyetler esnasında, çevre, orman, göller, dereler ve dağların korunmasına dikkat edilecektir.

5.2.18.8.    Ülke genelinde dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri esnasında yaşanan olayların en aza indirilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge/İl Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile genel kolluk (Polis-Jandarma) başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların koordine içerisinde çalışması ve yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilerek, tüm tedbir ve önlemlerin mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

           5.2.19.      Dağcılık lisans sahibi sporcuların Uludağ Milli Parkına girişte vizeli lisanları ile birlikte Valilikçe verilen dağcılık ve yürüyüş iznini ibraz etmeleri kaydı ile giriş ücreti alınmayacaktır.

 

                5.3. İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.3.1.      UKOME kararı doğrultusunda gerekli trafik tedbirleri alınacak, ihtiyaç olması halinde ek UKOME kararı talep edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.2.      Turizm tesislerine yolcu getiren ve günübirlik turist getiren tur otobüsleri yolcularını indirdikten sonra beklemeden Jandarma Trafik Timleri tarafından uygun otoparka yönlendirilecektir. Turla yolcu taşıma izni olmayan yolcu otobüsleri faaliyetten men edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.3.      1. ve 2. Oteller Bölgesindeki meydanda en fazla (2) dolmuş ve (2) taksi bulunacak, diğer taksi ve dolmuşların 112 Acil Sağlık Merkezi yanındaki bekleme yerinde ve 2. Oteller Bölgesinde bulunan 3 Nolu Otopark (trafo binasının) yanında beklemesi sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.4.     Uludağ Milli Park’ında belirlenmiş otoparklar dışında park yapılmayacak, park eden araçlara cezai işlem uygulanacak ve araçlar 2 nolu Otoparka (cami bölgesi) çekilecektir. (Kış Sezonu)

5.3.5.     Uludağ’a gelen araçların hava ve yol durumu dikkate alınarak gerekli kontrolü Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol birleşim noktasında yapılacak, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol birleşim noktasından itibaren araçların kar lastiksiz çıkışlarına müsaade edilmeyecektir. Yol ve mevsim şartlarına göre Jandarma Trafik Timleri vasıtasıyla belirlenecek noktadan itibaren araçların zincirsiz olarak Uludağ Milli Park istikametine çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Sorumluluk alanına göre (Polis veya Jandarma) Uludağ yolunun geliş ve gidiş istikametindeki yol ve yön şeritlerinin trafik yoğunluğu durumuna göre belirlenmesi sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.3.6.     Uludağ Milli Parkında müşteri çekmek veya yönlendirmek maksadıyla hanutçuluk, değnekçilik, ayakçılık, çığırtkanlık ve benzeri şekilde tabir edilen faaliyetlere müsaade edilmeyecek; aykırı hareket eden kişilere idari işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.7.     Kayak Federasyonuna kayıtlı olmayan ve Federasyonca o yıla ait vizesi yapılmamış, tanıtıcı kokart takmayan, Kayak Öğretmeni Belgesi olmayanlar, yapılacak güvenlik sorgulamasında yasaklı bulunanlar ile sportif faaliyetlerden men cezası bulunan öğreticiler, Kayak Federasyonu tarafından Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına verilen listede kaydı bulunmayanlar kayak dersi veremeyeceklerdir. (Kış Sezonu)

5.3.8.     İşletmelerin ve otellerin lojistik amaçlı (malzeme taşımak maksadıyla) kullanacakları kar motorlarında uyulması gereken kuralların ise;

5.3.8.1   Uludağ Milli Park Müdürlüğüne bildirilmiş olan kar motorlarının belirlenen saatlerde-belirlenen güzergâhta kullanılmasına müsaade edilecek,

5.3.8.2.    Lojistik amaçlı kullanılanlar haricinde kar motorunun pistlerde kullanılmasına müsaade edilmeyecek,

5.3.8.3.    Tesis işletmecileri, lojistik amaçlı (malzeme taşımak maksadıyla) kullanacakları kar motorlarını ehil olan personel tarafından kullanılabilecektir.

5.3.8.4.    Bu kar motorlarıyla sürat yapılmayacak, kullanıcılara pistler açıkken ve mekanik tesisler çalışırken kayak pistlerinin içinde kar motoru kullanımına müsaade edilmeyecek,

5.3.8.5.    Pistlerin kapalı olduğu saatlerde Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirim yapılarak kullanılması sağlanacaktır.

 

Bu kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak ve kar motorlarına 3 (üç) gün süre ile el konularak Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapılacak olup, ihlalin tekrarı tespit edildiği hallerde 5 (beş)- 7 (yedi)- 15 (onbeş) gün süreler ile kar motorlarına el konularak idari işlem yapılacaktır. (Kış Sezonu)

5.3.9.      Uludağ’da icra edilecek olan etkinlikler ve diğer sesli aktivitelerde başkasının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletme ve kişiler, men edilerek haklarında Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.10.   Dağcılık ve doğa yürüyüşü yapan şahısların faaliyetlerini takip ederek olası yardım çağrılarına cevap vermek üzere kurtarma personelini hazır bulundurulacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.11.   İl Jandarma Komutanlığı ve DKMP 2. Bölge Müdürlüğü koordinesinde havai fişek atılmasında sakınca bulunmayan yerler tespit edilecek (ilgili mevzuat değerlendirilmek suretiyle) ve festival, eğlence, kutlama gibi etkinliklerde havai fişek atmak isteyenler izin almak maksadıyla Valilik Makamına yönlendirilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.12.   UKOME kararı ile Uludağ Milli Parkında çalışan taksi ve minibüs işletmeleri araç içi güvenlik kamera sistemi kurulumlarını en kısa sürede tamamlamaları sağlanacaktır. Tamamlamayan araçlara izin verilmeyecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.13.   Uludağ Milli Parkı kayak alanları ile Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya mevkilerinde belirlenmiş günübirlik alanlar dışında kesinlikle mangal yakılmayacaktır. Tur otobüsleri arkasında mangal yapılmasına müsaade edilmeyecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.14.   Uludağ Milli Parkı’nda 12 ay boyunca yürüyüş, dağcılık ve kamp faaliyeti icra edecek

şahıs, grup, spor kulübü ve derneklerin gerekli müracaatları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından  alınacak [12 (Oniki) kişiden fazla grupların alan kılavuzu alması zorunludur] ilgili Vali Yardımcısının uygun görüşü ve  koordinesi ile Uludağ Milli Park Müdürlüğü-Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına (48) saat önceden bilgi verilecektir.(Yaz-Kış Sezonu)

5.3.15.  Orman yangınları ile mücadele kapsamında; Uludağ Milli Parkı Kadıyayla-Sarıalan-Kirazlıyayla Yolu, Volfram Madeni Yolu güzergahı, TRT Verici İstasyonu, Paşaçayırı-Tutyeli- Kuşaklıkaya mevkilerine giden stabilize yol ve Alaçam istikametinden Uludağ Göller Bölgesine çıkan stabilize yolun her türlü araç girişine (jeep, traktör, utv, atv ve motosiklet vb.) kapatılacak, uyarı ve ikaz levhaları konulacaktır. Ayrıca Uludağ Milli Parkında tüm alanda asfalt ve parke yolu hariç, her türlü motorlu aracın dolaşmasına izin verilmeyecektir.  Bu hususların tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır. (Yaz Sezonu)

5.3.16.   Uludağ Milli Parkında idarece belirlenen kamp alanları (Sarıalan-Çobankaya) dışında kamp/çadır faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir, tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.3.17.   Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonuna personel görevlendirmesi yapılarak bu personelin veya yedeğinin sezon süresince Uludağ Milli Park alanında bulunması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.4. ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

5.4.1.    Pistlerin tehlikeli bölgelerine emniyet ağı, pist sınırlarına kar perdesi, pist bitimine güvenlik yastıklaması, pist güzergâhı işaret flamalarıyla işaretlenecek ve tehlikeli bölgelere (Türkçe, İngilizce ve Arapça) uyarı levhaları dikilecektir. ULUDAĞ GÜVENLİK YÖNETİM KOMİSYONU’NUN eksik gördüğü hususlarda gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.4.2.    Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası ile gerekli koordine sağlanarak mekanik tesislerin (telesiyej ve teleskilerin) bakımları ve denetimleri kayak sezonu başlamadan tamamlanacaktır. Makine Mühendisleri Odası ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde çalışmasında sakınca bulunduğu veya eksiklikleri olduğu tespit edilen mekanik tesislerin gerekli tedbirleri alana kadar veya eksiklikleri giderilene kadar çalıştırılmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve bu hususta Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonu ile birlikte hareket edilecektir. Periyodik bakım ve kontroller Makina Mühendisleri odasınca sezon başlamadan önce ön muayene ve kontrollerinin yapılması sağlanılacak, sezon başladığında ise gerekli muayene ve kontroller sonunda nihai rapor hazırlanacaktır.(Kış Sezonu)

5.4.3.    Kayak pistlerinin başlangıç noktalarına ve kenarlarına, muhtemel kayıp olaylarının önlenmesi maksadıyla pistleri sınırlandırıcı, ahşap çit, file gerilmesi veya flama-bayrak konulması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.4.4.    Pistlerin bitişlerine sınırlayıcı ve koruyucu yastıklama yapılarak file ile sınırlandırılacaktır. Vatandaşların yaya olarak pistlere girmesi pist güvenlik görevlileri tarafından önlenecektir. (Kış Sezonu)

5.4.5.    Pist ortalarında bulunan mekanik tesis direklerine, pistte tehlike arz eden ağaç gövdelerine ve nesnelere yastıklama minderleri yapılacaktır. (Kış Sezonu)

5.4.6.    Pist güzergâhlarında belirli noktalara (pist başlangıcı, pist ayrım noktaları, vb.) bilgilendirici ve uyarıcı levhalar yerleştirilecektir. (Kış Sezonu)

5.4.7.  Pist üzerindeki tehlikeli bölgelerin, karların erimesiyle ortaya çıkan taş, kaya, toprak parçası vb. kayakçıların sakatlanmasına sebep olabilecek engellerin file ile çevrilmesi ve uyarı levhaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumsal kimliğinde belirlenen şekli ile standart hale getirilerek yerlerine konulması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.4.8.    Kayak pistleri açık ve kullanıldığı zamanlarda Snowtrack araçlarının pistlere girmesi engellenecektir.

5.4.9.    Her işletme ayrı ayrı olmak üzere, sorumlu olduğu piste kayak yapmak dışında bir amaçla (Yaya gezinen, kızak ve poşetle kayanlar ile fotoğrafçılar vb. dâhil) girilmesini engellemek amacıyla uyarı levhaları koyacak ve her işletme pist güvenliği için kendi güvenlik görevlilerini bulunduracak, bu güvenlik görevlileri aktif pistlere yayaların girmesini engelleyecektir.  Ayrıca mekanik tesislerin üst istasyonuna çıkan ziyaretçilerin pist içinde veya dışında kızak, poşetle kayma vb. faaliyetleri engellenecektir. Görevli personel tek tip kıyafet giyecek ve tanıtıcı yaka kartı takacaktır. (Kış Sezonu)

5.4.10.   Kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yapan, başkasının güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar tespit edildiği takdirde skipass kartları iptal edilecektir. (Kış Sezonu)

5.4.11.   Lojistik amaçlı işletmelere malzeme ve erzak taşımak için kullanılacak kar motorlarının ve kullanıcılarının bilgileri Uludağ Milli Park Müdürlüğüne bildirilecek ve bu motorlarla sadece izin verilen zaman ve izin verilen bölgeden intikal edilecektir. Tesis işletmecilerinin, lojistik amaçlı (malzeme taşımak maksadıyla) kullanacakları kar motoru vb. araçları ehil olmayan personele kullandırmayacak, bu kar motorlarıyla sürat yapılmayacak ve pistlerin kapalı olduğu saatlerde Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirimde bulunarak kullanılacaktır. Bu kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırım kararı uygulanacak ve kar motorlarına 3(üç)gün süreyle el konulacak olup, ihlalin tekrarı halinde 5-7-15 gün süreler ile kar motorlarına el konularak idari yaptırım kararı uygulanacaktır. (Kış Sezonu)

5.4.12.   Mekanik tesisler, sadece yetki belgesi sahibi personel tarafından çalıştırılacak ve yetkili personel ismi sezon başlamadan Milli Park Müdürlüğüne ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilecektir. (Kış Sezonu)

5.4.13.   Pistlerde, her mekanik tesis işletmecisi İlk Yardım ekibi ve İş Güvenliği Uzmanı bulunduracaktır. Ekip ve Uzman listesi sezon başlamadan Milli Park Müdürlüğüne ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilecektir.

5.4.14.   Kayak pistlerinde kullanılan telesiyej ve teleski direklerine; kaybolma, mahsur kalma ve yaralanmalarda kayakçıların yerini bildirmesi açısından (IŞIKLI/NUMARALI) Örnek: Tutyeli-Kuşaklıkaya-Yazıcı–BecerenTsk-Maden-Fahri-Belvü-Karinna-Bof vb. levha takılacak ve yer belirleyici acil yardım butonları konulacaktır.

5.4.15.   Kayak pistleri sisli ve kötü hava şartlarında kapatılacağından kayakçıların bilgilendirilmesi için telesiyej ve teleski direklerine ses yayın cihazları takılacaktır.

5.4.16.   Kayak pistlerinde kaybolan şahısların kaybolma ve mahsur kalma durumlarında hangi pistte olduğunun bilinmesi için kayak pisti çıkış ve iniş başlangıç noktalarına kayak pistinin isminin olduğu levha konulacaktır.

5.4.17.   Kayakçıların olası yaralanmalarını önleyici olarak kask takması gerekmekte olup, kask olmadan kayak yapılmasına izin verilmeyecektir.

5.4.18.   Kayak pistlerinin bitiş noktalarına çarpma ve yaralanmalara karşı gerekli şekilde yastıklama yapılacaktır.

5.5. KAR MOTORU VE KIZAK İŞLETMECİLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

5.5.1.     Kar motorları, depolanmak maksadıyla başka alanlara kayak pistlerinden götürülmeyecek ve arızalan kar motorları servise götürüleceği zaman römork vasıtası ile götürülecek. (Kış Sezonu)

5.5.2.     Hangi sebeple olursa olsun kar motoru aktivitesinde kullanılan kar motorları kayak pistlerine girmeyecektir. Çalıştırılan kar motorlarına GPS takılacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.3.     Hava kararana kadar, kar motoru aktiviteleri; DKMP 2. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan Kar Motoru İşletmecilik İhalesini alan işletmeci tarafından, 2. Gelişim Oteller Bölgesinden Çobankaya Mevkiine kadar yola parelel, Çobankaya’dan Bakacak Mevkiine kadar ise yol üzerinden yapılacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.4.      Güzergâhın tamamen (başlangıç – kenar kısımlar – bitiş) file gerilmesi ve/veya flama-bayrak-tabela ile sınırlandırılacaktır. Gerekli ve muhtelif noktalara belirli aralıklarla fosforlu ikaz reflektörü yerleştirilecektir. (Kış Sezonu)

5.5.5.     Uyarıcı mahiyette bilgilendirme levhaları ve talimatlar, aktivite başlangıç alanına hakim ve görünür bir noktaya asılacaktır. 18 yaşından küçüklere ve alkollü ziyaretçilere kar motoru kiralanmayacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.6.     Kar motoru işletmecisi araç bakımlarını yetkili firmalara yaptıracaktır. (Kış Sezonu)

5.5.7.     Kullanılan kar motoru bilgileri Uludağ Milli Park Müdürlüğüne bildirilecek ve bildirilen bu motorlar dışında kar motoru kullanılmayacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.8.     Kar motoru kiralama faaliyeti yapan firmaların çalışanlarının fark edilebilmesi maksadıyla tanıtıcı işaret, kol bandı, tek tip kıyafet vb. kullanılması sağlanacaktır.(Kış Sezonu)

5.5.9.    Kar motoru kiralayan vatandaşların kask, dizlik, eldiven, kar gözlüğü vb. koruyucu teçhizat kullanması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.10.  2. Oteller Bölgesi kar motoru kiralama başlangıç alanı, trafik akışını engellemeyecek ve 2. Gelişim – Çobankaya arasındaki araç trafiği yoluna kesinlikle girmeyecek şekilde olmalıdır. Kar Motoru hat güzergahı Oteller Bölgesi meydanından Bakacak istikametine doğru kullanılacak ve tanıtım maksadıyla dahi olsa başka alanlarda kar motoru bulundurulmayacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.11.   Sarıalan kar motoru kiralama başlangıç alanı trafik akışını engellenmeyecek şekilde olacak, Sarıalan bisiklet park alanı Genç Yaşayın Parkuru başlangıcındaki Otopark-Teleferik hattı yolu istikametine (toplam 1500 m.) devam edecektir. tanıtım maksadıyla dahi olsa başka alanlarda kar motoru bulundurulmayacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.12.   Kar motoru kiralama alanı başlangıcında güncel ve geçerli fiyat tarifesi vatandaşların görebileceği bir noktada levha üzerine yazılı bulunacak ve bunun dışında hiçbir ziyaretçiden farklı ücret alınmayacaktır. İlgili işletmelerde çalışan personelin yaka kartı bulunacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.13.   Kar motoru kiralayan vatandaşlara ferdi kaza sigortası yapılacaktır. Yapılamıyor ise yapılamadığına dair resmi yazı istenilecek (Kış Sezonu)

5.5.14.   Kar motoru başlangıç noktasında, kar motorlarının çalınması veya kar motorlarına gece vaktinde zarar verilmesinin önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler (kamera, bekçi vs.) kar motoru işletmecisi tarafından alınacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.15.   Kar kızağı aktiviteleri, Uludağ Milli Park Müdürlüğünce yapılan kızak işletmeciliği ihalesini alan işletmeci tarafından, 1. Gelişim Bölgesindeki cami yanında belirlenen alanda 08:00-17:30 (Güvenlik Komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde bu süre uzatılabilir.) saatleri arasında gerçekleştirilecektir. (Kış Sezonu)

5.5.16.   Aile büyükleri yanında olmayan çocuklara kızak kiralama işlemi yapılmayacak, iki yetişkin bir kızağa bindirilmeyecektir. Kızak kiralayanlara koruyucu başlık verilecek, kullanan ve kiralayanların ferdi kaza sigortası yaptırılacaktır. Yapılamıyor ise yapılamadığına dair resmi yazı istenilecektir. (Kış Sezonu)

5.5.17.   Aktivite alanı; file gerilmesi ve/veya flama-bayrak-tabela ve kar bariyeri vasıtasıyla sınırlandırılacak ve alan dışına çıkış engellenecektir. (Kış Sezonu)

5.5.18.   Kızak kiralama alanı başlangıcında güncel ve geçerli fiyat tarifesi vatandaşların görebileceği bir noktada bulundurulacak ve çalışan personel yaka kartı takacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.19.   Kızak faaliyet alanında çalışacak personelin fark edilebilmesi maksadıyla tek tip kıyafet uygulaması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.5.20.   Kar motoru ve kızak kiralama işletmecisi sorumlu ve çalışanlarının isim listesini 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda belirtilen süre içerisinde Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edecektir.

5.5.21.   Kar motoru ve kızak kiralama ihalesini alan işletmeci İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinde belirtilen faaliyet konusu alanında İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile Vergi Levhasını …./…../ 2020 tarihine kadar almış olacaktır.

 

5.6. BİSİKLET İŞLETMECİLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

5.6.1.     Kiralanacak bisikletler dağ bisikleti ve pedal destekli elektrikli bisikletler olacaktır. Bisikletler kesinlikle bisiklet formunu aşmayacak; motosiklet, ATV ve benzeri olmayacaktır.

5.6.2.     Bisiklet işletmeciliği Sarıalan Bölgesinde Uludağ Milli Park Müdürlüğü tarafından belirlenmiş ve ihale şartnamesinde belirlenen parkur üzerinde yapılacaktır.

5.6.3.     Çalıştırılacak 100 adet bisikletin tüm bilgileri Uludağ Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu bisikletlerin tamamına numaralandırma etiketleri yapıştırılacaktır.

5.6.4.     Belirlenen bisikletler dışında farklı model ve türde bisiklet kesinlikle kiraya verilmeyecektir.

5.6.5. İşletme en az 10 adet dağ bisikleti bulundurmak zorundadır.

5.6.6. Bisikletlerde kesinlikle pedal desteği bulunmak zorundadır. Pedal sistemi bulunmayan hiçbir bisiklet kiraya verilmeyecektir.

5.6.7.     Bisiklet işletmecisi güzergah üzerinde Mayıs ve Kasım ayları arasındaki 7 aylık sürede bisiklet kiralayabilecektir.

5.6.8.     Bisiklet işletmecisi Turizm Amaçlı Sportif faaliyet Yönetmeliği kapsamında kurallara uyacak ve Yönetmelikteki tüm şartları (Hizmet şekli, faaliyet şekli, faaliyette alınacak güvenlik tedbirleri vb.) sağlayacaktır.

5.7. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.7.1.    1.Gelişim Bölgesi ile 2.Gelişim Bölgesindeki kamu ve özel sektör tesislerinde çıkabilecek yangınlara karşı gereken tedbirler alınacak, Uludağ Milli Parkında bütün kamu ve özel otellerin yangın merdivenlerinin kullanıma elverişliliği yerinde kontrol edilecek, eksiklikler tespit edilip sezon başlamadan eksikliklerin giderilmesi sağlanacak, yangın merdivenlerinin kullanışlı olduğuna dair rapor tanzim edilip Milli Park Müdürlüğüne teslim edilecektir. İtfaiye aracı ve personeli oteller bölgesinde hazır durumda bekletilecektir. İşletmelerin yangın güvenlik tedbirleri denetlenerek eksiksiz şekilde önlem alınması sağlanacaktır. Her otel ve işletmenin tedbirleri almış olduğuna dair ayrı ayrı rapor tanzim edilip, tanzim edilen raporlar Uludağ Milli Park Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ayrıca kar düşme tehlikesine karşı tesisler itfaiye yetkilileri tarafından denetime ve kontrole tabi tutularak gerekli uyarılar yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.7.2.      Valilikçe uygun görülen ve Uludağ’da icra edilecek etkinlik ve diğer sesli aktivitelerde başkasının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmeler; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu kapsamında, belirli bir plan dahilinde denetlenecek ve aykırı hareket edenlere idari işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.7.3.      Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından; Uludağ Milli Parkı’ndaki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm işletmeler sezon süresince denetlenecek, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatında belirtilen faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli kontroller yapılarak ruhsat sahası dışında faaliyet göstermekten yasal işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.7.4.     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenleyeceği belirli tarihlerdeki okul ve öğrenci gruplarına kayak sporunu tanıtmak ve geliştirmek maksadıyla düzenlenecek etkinliklerde gerekli koordine sağlanarak destek verilecektir. (Kış Sezonu)

5.7.5.     Uludağ Milli Parkı’nda işletilen tüm otopark alanlarının 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında açık bulundurulması sağlanacak, bütün otoparklarda 24 saat görevli bulundurulacak ve otopark alanlarında kar temizliği yapmak maksadıyla Uludağ Milli Parkı’nda yeteri kadar iş makinesi bulundurulacaktır. (Kış Sezonu-BURULAŞ)

5.7.6.      Uludağ Milli Park alanında bulunan 2 Numaralı Otoparkta (1.Gelişim Bölgesi Camii civarı) çekici tarafından çekilen araçların emniyeti (lastik kilidi, bariyer vs.) alınacak ve otopark alanlarında kamera ve aydınlatma sistemleri sürekli aktif bulundurulacaktır. (Kış Sezonu-BURULAŞ)

5.7.7.     Oteller Bölgesinde bulunan 3 Numaralı Otoparkın kullanılır halde bulunmasını sağlayacaktır. (Kış Sezonu-BURULAŞ)

5.7.8.       Uludağ Oteller Bölgesinde Jandarma Trafik Timlerinin talebiyle trafiğe engel olacak şekilde park edilmiş araçları 2 Numaralı Otoparka (1.Gelişim Camisi Bölgesinde) çekmek üzere sezon boyunca ihtiyaç ve yoğunluk durumuna göre hazır vaziyette uygun tipte çekici bulundurulacaktır. (Kış Sezonu-BURULAŞ)

5.7.9.     Oteller Bölgesi Meydanında 1 Numaralı Otoparkın DOLU/BOŞ durumunu gösterecek şekilde bir levha yerleştirilecektir. (Kış Sezonu-BURULAŞ)

5.7.10.   Özel ve kamu tesislerinin su ihtiyacının karşılandığı, panorama su terfi istasyonunun aksamadan işletilmesi sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu – BUSKİ)

5.7.11.   Teleferik tesisi tüm istasyonlarında 24 saat güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.7.12.   Zamana yayılarak, yeterli süre verilmek kaydı ile  Teleferik direk hatları, direklerin dip kısımlarını ve direklere çıkış imkanı sağlayan merdivenleri gören kamera ve alarm sistemi kurulması sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.7.13.   Sistem kontrol odalarının kapılarının kontrollü açılması sağlanacak ve çift kapı sistemi yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.7.14.   Uludağ Milli Parkındaki otoparkların işletmeciliği BURULAŞ kontolünde olduğundan otoparklarda görevli personelin isim listesi Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilecektir. (Kış Sezonu-BURULAŞ)

 

5.8. OSMANGAZİ BELEDİYESİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.8.1.       Sezon boyunca Milli Park bölgesinde zincir satmak ve zincir takmak isteyen bölge halkından vatandaşlara zincir satma ve takma işlemi yapabileceğine dair resimli kart bastırılacak, belirli aralıklarla zabıta ile denetleme yapılarak bu şahıslar dışında hiç kimsenin bu faaliyette bulunmasına müsaade edilmeyecektir. Zincir takma ve satma tarifesi belirlenecektir. (Kış Sezonu)

5.8.2.    Uludağ Milli Parkı’nda fotoğrafçılık yapan işletmelerin ve şahısların gerekli yasal izinleri kontrol edilerek, izinsiz ticari fotoğrafçılık yapan kişi ve işletmeler hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.3.      Zincir takmak maksadıyla izin verilen vatandaşların zincir satma ve takma işlemlerinin izin verilen noktalarda (Yiğitali Jandarma Karakolu önü, Milli Parka gişeden giriş yapmadan önce, Kirazlıyayla, Yılanlıkaya Mevkii, Deveboynu Mevkii ve Ayı Çeşmesi Mevkii vb.) yapılması sağlanacak ve bu yerler dışında zincir takma ve satma işlemi yapıldığını tespit ettiğinde sorumlusunun zincir takma izni iptal edilecektir. Zincir takma işlemi yapılan yerler trafiği aksatmayacak noktalar olarak belirlenecektir. Jandarma Trafik timleri ile koordineli olarak alanlar belirlenecektir. (Kış Sezonu)

5.8.4.      Turizm tesislerinin alt katlarında bulunan işletmecilerin (kayak odaları, büfeler vb.) -ruhsatlarında tahsis edilen alanlar dışında- yer işgal etmelerine engel olunacak, işgal edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.5.      Uludağ Milli Parkı’nda bulunan tüm tesislerde; görüntü kirliliğine yol açan ve izinsiz reklam – pano afişler kaldırılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.6.       Uludağ Milli Parkı’ndaki çöplerin toplanma saatlerini işletmelere duyurarak, çöp odası haricinde dışarıya çöp çıkaran işletmelere gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.7.       Sahipsiz köpekler öncelikle kısırlaştırılacak, sezon başında ve sezon süresince belirli aralıklarla alan kontrol edilerek tehlike arz eden saldırgan köpekler toplatılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.8.       Özellikle; bayram tatilleri, hafta sonu, yılbaşı zamanı ve yarıyıl tatillerinde çöp toplama aracı sayısı arttırılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.9.     Uludağ Milli Parkı’nda icra edilecek olan festivallerde ve diğer aktivitelerde başkasının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişilere ve işletmelere Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.10.   Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Uludağ Milli Parkı’nda bulunan tüm işletmeler denetlenecek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli kontrollerin yapılarak ruhsat sahası dışında faaliyet göstermekten yasal işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.8.11.  Kış sezonu sonunda turizm ve kamu tesisleri izinli oldukları alan ve yakın çevresinin çevre temizliğini yapacaktır. Yapmayanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunun ilgili maddelerine göre idari işlem yapılması sağlanacaktır.

5.8.12    Uludağ’a çıkan ana yol üzerinde satış yapan kişi ve tesislerin denetlenmesi düzenli olarak Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacaktır.

5.9. KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.9.1.    Uludağ Milli Parkı’nda bulunan ve Milli Park alanına ulaşan -kendi sorumluluk alanındaki- tüm yollarda kar mücadelesi ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aksatılmadan yapılacak; tüm yolların sezon boyunca açık tutulması sağlanacaktır. Karayolları görev alanı dışında kalan Bakacak Yolu Çobankaya Cami yanına kadar Kış Sezonu boyunca açık tutulacaktır. (Kış Sezonu)

5.9.2.     Sezon boyunca trafik işaret ve levhaları kontrol edilecek; yıpranmış, yıkılmış ve kar altında kalmış olanların en kısa sürede yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.9.3.    Karla mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla sezon başlamadan önce tüm hazırlıklar tamamlanacaktır. (Yeteri kadar rotatif – dozer – greyder vb. bulundurulması) (Kış Sezonu)

5.9.4.      1. ve 2. Oteller Bölgesi meydanlarına, gerekli tabelaların (sağa mecburi yön, sola dönülmez, Bursa vb.) karda kapanmayacak ve görünür şekilde yerleştirilmesi sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.9.5.      UKOME Kararı gereğince, Sarıalan Genç Osman Tesisi yol ayırımından itibaren Genç Osman Et Mangal Tesislerine kadar olan yol tek taraflı park yasağı ilan edilecek ve gerekli tabelalar yerleştirilecektir. (Yaz Sezonu)

5.9.6.     UKOME Kararı gereğince, Sarıalan Mevkiine girişte Orman Köşklerinin başlangıç noktasından sağa ayrılan yol, Pala Bıyık Cemal Et Mangal Tesisine kadar yaz döneminde tek yön olarak belirlenecek gidiş, devamında Milli Park Müdürlüğü binasının önünden Sarıalan – Bursa istikametine çıkış yolu TEK YÖN olarak belirlenecek, yol ayrım noktasına gerekli levhalar yerleştirilecektir. (Yaz Sezonu)

5.9.7.     UKOME Kararı gereğince, Sarıalan Orman Köşklerinin başlangıç noktasından sağa ayrılan yol Palabıyık Cemal Et Mangal Tesislerine kadar kapalı olacak, Sarıalan girişi yolun sol tarafı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak belirlenecek, yol ayrım noktasına gerekli levhalar yerleştirilecek ve park yasağı levhaları konulacaktır. (Kış Sezonu)

5.9.8.      Uludağ Milli Parkı gişelerden itibaren piknik-mangal park alanı haricinde Bakacak Mevkiine kadar yol güzergahında gidiş-geliş istikameti park yasağı kararı alınması ve park yasağı levhası konulması sağlanacaktır. (Yaz Sezonu)

 

5.10. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.10.1.   AFAD İl Müdürlüğü tarafından Uludağ Bölgesinde meydana gelen tüm kaybolma, mahsur kalma, çığ düşmesi gibi olaylara müdahale edebilmek maksadıyla her an göreve hazır ekip ve ekipman (en az 2 adet kar motoru) bulundurulacak ve JAK Timi ile koordineli hareket edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.11. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

5.11.1.   Uludağ Milli Parkı’nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TURSAB ve TUREB  koordinesinde belgesiz, izinsiz rehberlik ve kaçak tur faaliyeti yürüten şahıslara yönelik kontrol ve denetleme faaliyetleri aksatılmadan kontrol edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.11.2.   Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Uygulama Talimatı doğrultusunda denetlemelerde bulunulacak, Uygulama Talimatına aykırı hareket eden ve izinsiz faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.11.3.   Turizm tesislerinde mevzuat gereği sağlık personeli bulundurulması sağlanacaktır.

5.12. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

5.12.1.   Kayak odalarında kiralanan malzemelerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun / ayıplı mal kapsamında, kayak sporuna uygun olup olmadığı sezon başlamadan önce ve sezon süresince belirli aralıklarla Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kayak Federasyonu tarafında koordineli olarak kayak malzemelerinin kullanışlı olup olmadığına dair kontrol raporları tanzim edilerek tutanaklar muhafaza edilecektir. (Kış Sezonu)

5.12.2.   Dağcılık aktivitelerinin planlanmasında Uludağ Milli Park Müdürlüğüne ve Uludağ Jandarma Karakoluna 48 saat öncesinden bilgi verilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.12.3.   Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonuna personel görevlendirmesi yapılarak bu personelin veya yedeğinin sezon süresince Uludağ Milli Park alanında bulunması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.12.4.   Gençlik ve Spor Bakanlığı – Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından verilen antrenörlük belgesine sahip antrenörlerin elit

sporcu yetiştirmek amacıyla, kulüpler nezdinde çalışmalarını destekleyecek ve antrenman olanakları sağlayacaktır. (Kış Sezonu)

5.12.5.   Uludağ’da yapılacak olan tüm resmi ve özel yarışlarda Valilik Olurunun alınmasını sağlayacak ve denetleyecektir. (Yaz-Kış Sezonu)

5.12.6.   Uludağ’da yapılacak olan resmi özel yarışmalarda yarışma kayak pistlerinin yerlerinin tespiti konusunda görüş bildirecektir. (Kış Sezonu)

5.12.7.   Kayak sezonunun belirli tarihlerinde kayak sporunu tanıtmak ve geliştirmek maksadıyla okul ve öğrenci gruplarına günübirlik ücretsiz kayak faaliyeti düzenleyecek ve organize edecektir. (Kış Sezonu)

5.12.8.   Kayak öğretmenleri ve antrenörlerin evrak ve denetimini yapacaktır. (Kış Sezonu)

5.13. UEDAŞ-TEDAŞ‘IN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.13.1.  Elektrik arızalarına süratle müdahale edilebilmesi için TEDAŞ tesislerinde UEDAŞ tarafından sezon boyunca ekip bulunduracak, kar mücadelesine engel olan aydınlatma direklerinin yerleri değiştirilecek, devrik aydınlatma direklerinin tamiri en kısa sürede yapılacak; aydınlatması yetersiz alanlar tespit edilerek gereği yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

 

5.14. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.14.1    Bursa – Uludağ yolunda yola devrilen ağaçlar yoldan kaldırılacak, devrilme tehlikesi arz eden ağaçlar ise mevzuat çerçevesinde kesilerek yolun her daim trafiğe açık tutulması sağlanacaktır. (Kış Sezonu) 

5.14.2    Bursa- Uludağ yol güzergahı boyunca devlet ormanlarındaki doğa sporlarına yönelik faaliyetlerin (atv- kar motoru – kızak vb.) izinsiz yapılması önlenecek ve denetlenecektir.

5.14.3    Uludağ Milli Parkı sınırlarında ve bitişik devlet ormanlarında çıkması muhtemel orman yangınlarına müdahale etmek, söndürmek ve önleyici tedbirler almak.

5.14.4    Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde ormanlarda meydana gelebilecek biyotik ve abiyotik zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri sürekli olarak almak.

5.15. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.15.1.   İl Sağlık Müdürlüğünce, Uludağ Milli Parkı’nda daha etkin adli görev icra edebilmek maksadıyla, sezon süresince adli tabip raporu tanzim edebilen adli tabip (24 saat esasına göre ) ve yeteri kadar ambulans ve sağlık birimi bulundurulacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)

5.15.2.   İl Sağlık Müdürlüğünce, kayak pistlerinde kayakçıların yaralanmaları durumunda olay mahallinde müdahale etmek, gerekli sağlık kontrollerini yerinde yapmak ve sağlık binasına tahliyesini sağlamak üzere sedyesi ile birlikte yeteri kadar kar motorlu ATT personeli görevlendirecektir.

5.15.3.  Uludağ Güvenlik ve Yönetim Komisyonuna personel görevlendirmesi yapılarak bu personelin veya yedeğinin sezon süresince Uludağ Milli Park alanında bulunması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.16. KAYAK FEDERASYONUNUN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.16.1.   Olağanüstü dönemlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte görev yapmak üzere bölgeyi iyi bilen kayak öğretmenlerinden akademik eğitimi olan 5 kişilik bir tim oluşturarak telefon ve kimlik bilgileri Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına ve Milli Park Müdürlüğüne verilecektir. (Kış Sezonu)

5.16.2.   Aynı tip kıyafet giymeyen, tanıtıcı kokart takmayan, o yıla ait vizesi olamayan, Kayak Öğretmeni Belgesi olmayanlar kayak dersi veremeyecektir. Kayak Federasyonu tarafından Uludağ’da öğretmenlik yapacak Kayak Öğretmenlerinin tam isim listesi Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirilecektir. (Kış Sezonu)

5.16.3.   Kayak pistlerinde meydana gelen ve tehlikeye sebep olacak bozulmalar, Kayak Öğretmenleri timi tarafından kontrol edilerek Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonuna bildirilecektir. (Kış Sezonu)

5.16.4.   Kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yapan, başkasının güvenliğini tehlikeye sokan şahıslar tespit edildiği takdirde Uludağ Kayak Merkezi Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ye bildirilerek SKİPASS kartlarının iptal edilmesi sağlanacaktır. (Kış Sezonu)

5.16.5.   Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenleyeceği belirli tarihlerdeki okul ve öğrenci gruplarına kayak sporunu tanıtmak ve geliştirmek maksadıyla düzenlenecek etkinliklerdeki gerekli koordine sağlanarak destek verecektir. (Kış Sezonu)

5.16.6.   Kış sezonunda görev alacak Kayak Öğretmenlerinin yapılacak güvenlik sorgulaması olumlu sonuçlananlara ve sporculuk faaliyetlerinden men cezası almamış olanlara görev verilecektir.

5.16.7.   Kayak odalarında kiralanan malzemelerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun / ayıplı mal kapsamında kayak sporuna uygun olup olmadığı sezon başlamadan önce ve sezon süresince belirli aralıklarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kontrol edilecek, kayak malzemelerinin kullanışlı olup olmadığına dair kontrol raporları tanzim edilerek tutanaklar muhafaza edilecektir. (Kış Sezonu)

 

 

5.17. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.17.1.   İşletmelerde çalışanların sigorta ve sağlıklı çalışma koşullarının denetlenmesi sağlanacaktır.

 

5.18. ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.18.1 İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması sağlanarak, İş güvenliği uzmanı bulundurması gereken işletmelerin denetimleri 2020-2021 yılı kış sezonunda belirli aralıklarda yapılacaktır.

 

5.19. BURSAGAZ FİRMASININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER;

5.19.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait konaklama tesisleri, otel ve diğer işletmelerde doğalgaz kullanılacağından her türlü arızayı gidermek için 24 saat teknik personel bulunduracaktır.

6.   UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR;

6.1.    Bu kararların uygulanması kapsamında belirtilen tedbir, iş, işlem ve düzenlemeler; kendilerine görev ve sorumluluk verilen kurum, kuruluşlar ve işletmeler tarafından eksiksiz ve zamanında yerine getirilecektir.

6.2.    Karar kapsamında uygulanacak olan kar motorlarının el konulması işi Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Milli Park Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. El konulan kar motorları Uludağ Milli Park Müdürlüğüne teslim edilecek ve bu motorlar Milli Park Müdürlüğünce yediemine teslim edilecektir. Kar motorları Milli Park Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda, yediemin tarafından sahibine iade edilecektir.

6.3.    Kar motoru ve kar kızağı aktivitesi yapan firmaların kurallara uymaması halinde 2. Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanacak 3. işlemden sonra tahsisinin iptali veya sözleşmenin feshi gerçekleştirilecektir.

6.4.    Bu kararlardan uyulması gereken kurallara uymayanların tespiti halinde, ilgili Kanun ve Mevzuatlar çerçevesinde işlem tertip edilecek olup mevzuatta yer almayan haller için ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında İdari Para Cezası uygulanacaktır.

6.5.    Lojistik amaçlı kullanım maksadıyla bildirimde bulunulan kar motorları haricinde Milli Park Alanında başka kar motoru tespit edilirse Kabahatler Kanunu kapsamında emre aykırı davranıştan idari yaptırım uygulanacak ve İşlem yapılan Kar Motorunun sürekli olarak Uludağ Milli Parkına girişi engelenecektir.

6.6.    Lojistik amaçlı kullanım maksadıyla bildirimde bulunulan kar motorları uyması gereken kurallara uymadığı takdirde Kabahatler Kanunu kapsamında emre aykırı davranıştan idari yaptırım uygulanacak ve 3 gün süre süre ile kar motoruna el konulacaktır.

6.7.    Kar motoru güzergâhında uyulması gereken kurallara uyulmadığı takdirde Kabahatler Kanunu ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında idari yaptırım uygulanacak ve Kabahatler Kanunu kapsamında emre aykırı davranıştan idari yaptırım uygulanarak 3 gün süre süre ile kar motoruna el konulacaktır.

6.8.    İlgili Vali Yardımcısı koordinasyonunda Osmangazi Belediyesi, Maliye, Jandarma, SGK, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü personellerinden oluşan denetleme komisyonu kurularak İlgili Vali Yardımcısının uygun göreceği zamanlarda toplu kontrol ve denetimler yapılacaktır.

6.9.    Hiçbir işletme ticari veya başka maksatla kızak bulundurmayacaktır. Yapılacak denetimlerde bu tür faaliyet tespitinde kızaklara el konularak idari yaptırım kararı uygulanacaktır.

6.10.  Ticari faaliyette bulunan tüm işletmeler fiyat tarifelerini ziyaretçilerin görebileceği yerlere asacaktır.

6.11.  Tüm işletmeler çalışanların kimlik bilgilerini sezon öncesinde Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına bildirecektir.

6.12.  Kayak pistlerinde ticari amaçla fotoğraf çekilmesine müsaade edilmeyecek, tespiti halinde fotoğrafçılık malzemelerine el konularak idari yaptırım kararı uygulanacaktır.

 

7.  CEZAİ HÜKÜMLER;

 

       Bu kararların uygulamasında;

7.1.    Tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi görev ve sorumlulukları alanında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlar hakkında ilgili kanun, yönetmelik, sözleşme ve şartname çerçevesinde gerekli cezai işlemleri uygulayacaktır.

7.2.    Kanun ve yönetmeliklerde ceza ve idari yaptırımlar ile ilgili hüküm bulunmaması durumunda Kabahatler Kanunu kapsamında emre aykırı davranıştan idari yaptırım uygulanacaktır.

 

8.   EK-1 MADDE;

 

8.1.     İçişleri Bakanlığının 30 Ekim 2018 tarihli ve 23635644.239-9578 sayılı talimatı gereğince ülkemizde karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmakta olup bu hususlarla ilgili il sınırları içerisinde hangi tarihlerde kış lastiği uygulaması yapılacağı İl Valiliklerine yetki verilmiştir. Bu maksatla; Bursa İlinde 01 Aralık – 01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Buna ek olarak Uludağ Kış Turizm Merkezine tatil maksadıyla seyahat eden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla Uludağ istikametine çıkan tüm araçlarda da (yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ve ticari olması hususuna bakılmaksızın) kış lastiği takılı olması ve araçlarda gerektiğinde kullanılmak üzere zincir bulundurulmasının zorunlu tutulmasına, Uludağa tüm çıkış yapan araçlarda kış lastiği ve zincir bulunup bulunmadığının kontrolünün İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılması, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması.

9.   YÜRÜRLÜK;

9.1. Bu karar ilan tarihinde yürürlüğe girer.

 

10.  YÜRÜTME;

10.1 Bu kararı Bursa Valiliği yürütür.

HABERİ PAYLAŞ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X