Fatih Acar
Fatih Acar

Vergi Kanunlarındaki değişiklikler neler getiriyor?

Köşe Yazısını Dinle

Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kanunla önemli düzenlemeler yapıldı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 14.10.2021  tarihinde T.B.M.M’de kabul edildi.

Daha önce Bütçe Plan Komisyonu’ndan geçen teklifte Türmob tarafından bazı maddelerle ilgili yapılan itirazlar da dikkate alınarak  değişiklikler yapılmış ve T.B.M.M’de kabul edilmiştir.

Söz konusu kanunla bürokrasinin ortadan kaldırılması, teknolojik gelişmelere bağlı olarak bazı yükümlülüklerin sadeleştirilmesi, özellikle VUK’ta yer alan ve ihtilaflara neden olan birçok konuda yeni ve yaşanan ihtilafları ortadan kaldıracak birçok düzenleme yanında küçük esnaf olarak ifade edilen ve yaklaşık 850.000 kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler yapıldı.

Bu yazımızda bu düzenlemelerin tamamı ile ilgili açıklama yapmamız mümkün olmadığından önemli gördüklerimiz aşağıda özet olarak sunulmuştur.

  • BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAZANÇLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLİYOR

“Küçük esnaf” olarak ifade edilen basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan yaklaşık 835 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilerek yıllık beyanname vermemeleri sağlanıyor..

Bu düzenleme ile yaklaşık 235 milyon TL vergiden vazgeçilmiş olacak..

Bu düzenleme getirilmekle birlikte  bu mükellefler belge düzenleyecek ve defter-beyan sistemi üzerinden kayıt tutulmaya devam edilecek.

 Ünlü YouTuber’ların kazançları kayıt altına alınıyor

Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların belli bir tutarın üzerindeki kısmı istisna tutulurken belirlenen tutarın üzerinde kalan kısmı stopaj yoluyla vergilendirilecek.

2020 yılında 20 bin kişinin sosyal medya platformları üzerinden gelir elde ettiği, 100 bin TL’yi aşan tutarda gelir elde eden 975 kişi hakkında vergi incelemesi başlatıldığı Maliye tarafından daha önce açıklanmıştı. Son yıllarda ünlü Youtuber’ların çok yüksek miktarlarda para kazandıkları ve bunların hiçbir şekilde vergilendirilmediği haber bültenlerinde sıkça yer almıştı.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan  çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu üzerinden ortalama 14 bin kişinin 4 milyar TL hasılat elde ettiği belirtiliyor.

Bu kazançlar bankaların yapacağı yüzde 15 oranında vergi kesintisi/stopaj yoluyla sabit oranda vergilendirilecek. İstisnadan yararlanan kişiler yıllık beyanname vermeyecekler.

Stopaj yoluyla bu gelirler üzerinden vergi alınacak olmas olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Sosyal medya üzerinden elde edilen kazançlar da belli bir tutarı aşmadığı taktirde (2021 yılı için bu tutar 650 bin tl) 2022 yılından itibaren gelir vergisinden istisna olacak.

KÜÇÜK MİKTARLI ŞÜPHELİ ALACAKLAR İÇİN RAKAMSAL SINIR GETİRİLİYOR

Kanunla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlunun ödemediği dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin azami bir tutar belirlenerek, bu konudaki belirsizlik gideriliyor. Protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş ve 3 bin lirayı aşmayan alacaklar, şüpheli alacak sayılacak. Şüpheli alacak hükümleri, işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilecek.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ ARTIRIMI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLİYOR

Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştirildi.

YARARLANILMASI YMM TASDİK RAPORU İBRAZINA BAĞLI OLAN İSTİSNA VE MUAFİYETLERDE MÜKELLEFE MÜHLET VERİLİYOR

Kununla yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun ilgili mevzuat ve mezkur maddenin üçüncü fıkrasındaki süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartıyla 60 günlük bir mühlet verilecek, bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Tasdik kapsamına alınan konulara ilişkin ibraz edilmesi gereken yeminli mali müşavir tasdik raporunun, belirlenen sürede ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Yeminli mali müşavir tasdik raporunun belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50 bin liradan az ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın yüzde 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN HER YIL YENİDEN DEĞERLEME İMKÂNI GETİRİLİYOR

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme” başlığı düzenleniyor. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanundu belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

Yeniden değerlemede iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı ayrıntılı olarak görünecek şekilde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek.

İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edecek.

Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN İSTİSNA GETİRİLİYOR

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULUNDA İYİLEŞTİRME YAPILIYOR

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden yararlanma koşulu olan “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması” koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1’inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ KURULACAK

Yeni değişiklikle fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesinin önü açıldı. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi.

UZAKTAN VERGİ İNCELEMESİNİN ÖNÜ AÇILIYOR

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital veri depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, kanunla, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe girecek.

ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DİĞER YAZARLAR

TÜMÜ

BUGÜN EN ÇOK OKUNANLAR

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X